Služby

Naše advokátní kancelář nabízí právní pomoc v oblastech :
- trestní obhajoba
- zastupování poškozených v trestním řízení
- zastupování v civilním řízení
- právní porady v oblastech : pracovněprávní agenda, právní vztahy k
nemovitostem, obchodní a spotřebitelské závazkové vztahy, náhrada škody
a bezdůvodné obohacení
- sepis smluv kupních, darovacích, nájemních, pachtovních a dalších
soukromoprávních jednání.

 

V případě jakýchkoliv dotazů nás neváhejte kontaktovat.